Politika privatnosti

22. februar 2024.

Ova Politika privatnosti opisuje prakse Tau Commerce doo i njenih povezanih firmi ("Tau Commerce", "mi", "naš" ili "nas") u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i deljenjem informacija koje se odnose na vašu interakciju sa našim veb-sajtovima (uključujući www.taucommerce.rs), uslugama i aplikacijama (u daljem tekstu zajednički nazvani "Usluge").

Napomena: Ova Politika privatnosti (u daljem tekstu "Politika") ne obuhvata informacije obrađene od strane naših korisnika prilikom korišćenja naših Usluga. Mi prikupljamo i dobijamo informacije o korisnicima naših Usluga ("korisnici", "vi" ili "vaš") sa više izvora, uključujući: (i) detalje koje obezbeđujete putem vašeg korisničkog naloga na Uslugama (nazvanog vaš "Nalog") prilikom registracije; (ii) vašu interakciju sa Uslugama; i (iii) sa veb-sajtova trećih lica, usluga i saradnika. Savetujemo vam da pažljivo pročitate ovu Polisu privatnosti u celosti, zajedno sa Dodatnim obaveštenjima koja su priložena na kraju ovog dokumenta, kako biste obezbedili sveobuhvatno razumevanje.

Za sve upite u vezi sa ovom Polisom privatnosti ili obradom podataka od strane Tau Commerce-a, molimo obratite nam se na privacy@taucommerce.com.

  1. Informacije koje prikupljamo

1. Informacije koje vi dajete

1.1 Registracija naloga: Prilikom registracije za Nalog, možemo zatražiti vaše kontakt informacije, koje mogu uključivati vaše ime, naziv kompanije, adresu, adresu e-pošte i broj telefona. Dodatno, ako odlučite da preporučite prijatelju korišćenje naše Usluge, možemo prikupiti e-poštu vašeg prijatelja kako bismo im olakšali slanje referentnog ili promotivnog koda za prijavljivanje.

1.2 Informacije o plaćanju: Kada unesete detalje vaših finansijskih podataka u vaš Nalog, ove informacije se bezbedno prenose našem procesoru plaćanja koji je treće lice. Mi ne zadržavamo informacije o vašem finansijskim podacima u našim sistemima; međutim, možemo imati pristup i zadržati informacije o pretplatnicima preko našeg procesora plaćanja.

1.3 Lični podaci: Ovo se odnosi na informacije koje mogu identifikovati, odnositi se na, opisivati ili biti povezane sa određenim korisnikom, bilo direktno ili indirektno. Primeri uključuju imena, identifikacione brojeve, lokacijske podatke, online identifikatore ili druge faktore specifične za identitet osobe. Termin "Lični podaci" obuhvata slične termine u drugim zakonima o zaštiti podataka, kao što je termin "Lične informacije" definisano relevantnim Zakonskim aktima i kako je to prikladno u datom kontekstu.

1.4 Korisnički sadržaj: Naši sistemi omogućavaju vam da javno delite sadržaj na našim Uslugama. Koristeći naše Usluge, pristajete na mogućnost da drugi korisnici i treća lica, izvan naše kontrole, vide i koriste informacije o vašem profilu i objavljenom sadržaju.

1.5 Komunikacija: U slučaju direktne komunikacije s nama, možemo primiti dodatne informacije o vama, kao što su vaše ime, e-adresa, broj telefona, sadržaj vaše poruke, prilozi i sve druge detalje koje odaberete da pružite. Takođe, možemo dobiti potvrdu kada otvorite e-poštu poslatu sa naše strane. Lične informacije koje od vas zatražimo i svrhe za koje su zatražene biće jasno komunicirane u trenutku prikupljanja podataka.

2. Informacije koje prikupljamo kada koristite naše Usluge

2.1 Kolačići i druge tehnologije praćenja: Slično mnogim veb-sajtovima, automatski prikupljamo određene informacije i čuvamo ih u zapisima kada pristupate našim Uslugama. Dodatno, tokom korišćenja naših Usluga, možemo automatski prikupiti određene informacije sa vašeg uređaja. Ovi podaci mogu obuhvatiti internet protokol ("IP") adrese, tipove pretraživača, pružaoce internet usluga ("ISP"), referentne/izlazne stranice, operativne sisteme, datume/vreme, podatke o tokovima klikova, landing stranice i referentne URL-ove. Da bismo prikupili takve informacije, kolačić može biti postavljen na vaš računar ili uređaj prilikom pristupa našim Uslugama ili posete veb-sajtovima. Ovi kolačići sadrže minimalne podatke koji omogućavaju našim veb serverima da vas prepoznaju. Informacije prikupljene putem kolačića, logova i/ili na drugi način čuvaju se kako bi se zabeležili vaši izbori. Takođe, možemo automatski prikupljati detalje o vašoj interakciji sa našim Uslugama, uključujući korišćenje funkcija, funkcionalnost usluge, frekvenciju poseta i druge relevantne interakcije. Treba napomenuti da u određenim zemljama, uključujući one u Evropskom ekonomskom prostoru ("EEP"), pomenute informacije mogu biti kategorizovane kao lični podaci u skladu sa relevantnim zakonima o zaštiti podataka.

2.2 Korišćenje naših Usluga: Kada koristite naše Usluge, možemo prikupljati podatke o vašoj interakciji i upotrebi naše platforme. To može uključivati detalje kao što su korišćenje procesora i memorije, kapacitet skladištenja, obrasce navigacije unutar naših Usluga i metrike na nivou sistema. Ove podatke koristimo kako bismo efikasno upravljali Uslugama, poboljšali performanse i korišćenje, razvijali nove funkcije, obezbeđivali sigurnost i dobrobit kako naših Usluga tako i korisnika, pružali podršku korisnicima. Osim toga, ovi podaci pomažu u generisanju agregatnih analiza i poslovnih uvida, što nam omogućava efikasno poslovanje, donošenje informisanih odluka i izveštavanje o poslovanju.

3. Informacije koje primamo od trećih lica

3.1 Nalozi trećih lica: Ako odlučite da povežete naše Usluge sa nalogom treće strane, dobićemo informacije o tom nalogu. Ovo može uključivati vašu autentifikacionu tokenizaciju sa naloga treće strane, koja se koristi za autorizaciju veze. Ako želite da ograničite informacije dostupne nama, preporučujemo vam da posetite postavke privatnosti unutar vaših naloga trećih strana kako biste istražili dostupne opcije.

2. Kako koristimo informacije

Informacije koje prikupljamo koristimo na različite načine, uključujući:

• Pravljenje, upravljanje i održavanje naših Usluga;
• Poboljšanje, personalizacija i proširenje naših Usluga;
• Razumevanje i analiziranje načina na koji koristite naše Usluge;
• Razvijanje novih proizvoda, usluga, funkcija i funkcionalnosti;
• Komunikacija sa vama, direktno ili putem jednog od naših partnera, uključujući korisničku podršku, pružanje ažuriranja i drugih informacija o Servisu i u marketinške i promotivne svrhe;
• Obrada vaših transakcija;
• Slanje tekstualnih poruka i obaveštenja putem push notifikacija;
• Pronalaženje i sprečavanje prevara;
• Za potrebe usaglašenosti, uključujući sprovođenje naših Uslova korišćenja ili drugih pravnih prava, ili kako bi se ispunili primenljivi zakoni i propisi ili zahtevi bilo kog sudske procese ili vladine agencije.

3. Načini deljenja informacija

Informacije koje prikupljamo možemo deliti putem različitih sredstava, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće:

4. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Naš pravni osnov za prikupljanje i korišćenje opisanih ličnih podataka zavisiće od ličnih podataka u pitanju i specifičnog konteksta u kojem ih prikupljamo. Međutim, obično ćemo prikupljati lične podatke od vas samo (i) tamo gde nam je potrebno za izvršavanje ugovora s vama; (ii) gde je obrada u našim legitimnim interesima i ne prevazilazi vaša prava; ili (iii) gde imamo vaš pristanak za to. Mi imamo legitimni interes da radimo našim Uslugama i komuniciramo s vama koliko je potrebno da bismo pružili te Usluge, na primer, kada odgovaramo na vaše upite, poboljšavamo našu platformu, sprovodimo marketing ili u svrhu otkrivanja ili sprečavanja nelegalnih aktivnosti. U nekim slučajevima, možda ćemo takođe imati pravnu obavezu da prikupimo lične podatke od vas ili možda drugačije potrebne lične podatke kako bismo zaštitili vaše vitalne interese ili interese drugih osoba. Ako vas zamolimo da nam pružite lične podatke kako bismo ispunili pravnu obavezu ili sklopili ugovor s vama, jasno ćemo vam to naznačiti u relevantnom trenutku i obavestiti vas da li je pružanje vaših ličnih podataka obavezno ili ne (kao i o mogućim posledicama ako ne pružite svoje lične podatke).

5. Usluge trećih lica

Koristeći naše Usluge možete pristupiti različitim ponudama trećih lica, na primer, klikom na linkove do tih ponuda unutar Usluga. Važno je napomenuti da Tau Commerce nema odgovornost za politike privatnosti i prakse ovih ponuda trećih lica. Snažno vam preporučujemo da detaljno pregledate njihove politike privatnosti pre nego što stupite u interakciju sa njima.

6. Bezbednost

Tau Commerce daje prioritet zaštiti vaših informacija i koristi niz tehnologija i mera bezbednosti kako bi ih zaštitio od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Ove mere su prilagođene kako bi pružile nivo sigurnosti u skladu sa rizicima povezanim sa obradom vaših ličnih podataka. Međutim, važno je priznati da nijedna usluga ne može garantovati apsolutnu sigurnost. Bez obzira na naše napore da zaštitimo vaše podatke, neovlašćeni pristup, hakovanje, gubitak podataka ili povrede mogu se i dalje dogoditi.

7. Čuvanje podataka

Čuvamo lične podatke prikupljene od vas kada postoji legitimna poslovna potreba (npr. pružanje traženih usluga ili poštovanje pravnih, poreskih ili računovodstvenih zahteva). Kada više ne postoji legitimna poslovna potreba za obradom vaših ličnih podataka, ili ako se obrada vrši na osnovu vašeg pristanka i povučete taj pristanak, lične podatke ćemo ili obrisati ili anonimizirati. Ako brisanje ili anonimizacija nisu odmah izvodljivi (npr. zbog podataka koji su smešteni u sigurnosne arhive), lične podatke ćemo sigurno čuvati i izolovati od dalje obrade dok se brisanje ili anonimizacija ne izvrše.

8. Prava korisnika

Kao korisnik naših Usluga, imate određena prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. Ova prava mogu varirati u zavisnosti od vaše lokacije i primenljivih zakona o zaštiti podataka. Važno je napomenuti da postoje izuzeci od ovih prava, na primer kada je pristup informacijama ograničen zakonom, ili kada se vaši lični podaci koriste u svrhe sprečavanja, istraživanja ili otkrivanja krivičnih dela.

Kontaktirajte nas putem privacy@taucommerce.com ako želite iskoristiti neko od sledećih prava:

  1. Pristup: Imate pravo da zatražite kopiju informacija koje čuvamo o vama.
  2. Ispitivanje i ispravka: Ako smatrate da su informacije koje čuvamo o vama netačne ili nepotpune, imate pravo da zatražite njihovu ispravku.
  3. Brisanje: Imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima.
  4. Ograničenje obrade: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima.
  5. Prenosivost podataka: Imate pravo da zatražite prenos vaših ličnih podataka u struktuiranom, uobičajenom i strogo mašinski čitljivom formatu pod određenim okolnostima.
  6. Povlačenje pristanka: Ako se obrada vaših ličnih podataka vrši na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da povučete taj pristanak u bilo kom trenutku. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je sprovedena pre povlačenja pristanka.
  7. Pritužba nadzornim organima: Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnim nadzornim organima za zaštitu podataka u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka.

9. Promene ove Politike privatnosti

Možemo povremeno ažurirati ovu Politiku privatnosti kako bismo odražavali promene u našim praksama obrade podataka, zakonima i drugim regulatornim zahtevima. Ako napravimo značajne promene, obavestićemo vas postavljanjem obaveštenja o promenama na našem veb-sajtu ili drugim relevantnim kanalima komunikacije, ili ćemo vam poslati direktno obaveštenje u slučajevima gde je to potrebno. Važno je da redovno pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste bili obavešteni o našim praksama obrade podataka.

10. Dodatne informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili pritužbi u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili našom praksom obrade podataka, molimo da nas kontaktirate na privacy@taucommerce.com. Naš tim za zaštitu podataka posvećen je rešavanju vaših pitanja i pružanju dodatnih informacija koje su vam potrebne.